GIỚI THIỆU
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 14
Số lượt truy cập: 946918
QUANG CÁO
Biểu mẫu 05 - Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2017-2018

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỆ THỦY

TRUNG TÂM GD TRẺ KHUYẾT TẬT

 

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kiện tuyển sinh

 HSKT

 HSKT

 HSKT

 HSKT

HSKT

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

GDPT/

PHCN

GDPT/

PHCN

GDPT/

PHCN

GDPT/

PHCN

GDPT/

PHCN

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Thống nhất/

 Chăm học

Thống nhất/

Chăm học 

 Thống nhất/

Chăm học

Thống nhất/

Chăm học 

 

Thống nhất/

Chăm học 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 Giảng dạy/ chăm sóc

Giảng dạy/ chăm sóc 

Giảng dạy/ chăm sóc 

Giảng dạy/ chăm sóc 

 

Giảng dạy/ chăm sóc 

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

HT/Đạt

SK (Loại C)

HT/Đạt

SK (Loại C)

HT/Đạt

SK (Loại C)

HT/Đạt

SK (Loại C)

HT/Đạt

SK (Loại C)

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Học

chuyên biệt

Học

chuyên biệt

Học

chuyên biệt

Học

chuyên biệt

Học

chuyên biệt

 

 

An Thủy, ngày 17 tháng 5 năm 2018
GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Đỗ Văn Mỹ

 

 

Lên đầu trang
Biểu mẫu 06 - Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017 -2018

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỆ THỦY

TRUNG TÂM GD TRẺ KHUYẾT TẬT

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

năm học 2017 -2018

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

 74

25 

 12

 11

16 

10 

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

 74

25 

 12

 11

16 

10 

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

74

 12

12

 11

 16